Uvjeti poslovanja

Ovi uvjeti definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i reklamacije robe ponuđene u našoj Internet trgovini.

Isporučitelj (Prodavatelj) robe je ANTE COMMERC1 d.o.o. , Đure Đakovića 61, 22000 Šibenik. OIB:64490535414, a Kupac robe je posjetitelj Internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju. Sve cijene su izražene u kunama i uključuju PDV.


Molimo Vas da pozorno pročitate uvjete korištenja prije korištenja www.ante-commerc1.hr internet stranice na bilo koji način.


Usluge internetske trgovine Ante Commerc1 d.o.o. vrijede za kupce sa prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Proces kupnje potrebno je završiti do kraja.

Kupac možete postati ukoliko ste punoljetna osoba, starija od 18 godina, i ukoliko prihvaćate naše ovdje navedene uvjete korištenja, opće uvjete poslovanja i uvjete kupnje koji su dostupni neposredno prije završetka kupnje.

Cijene prikazane u Internet trgovini su maloprodajne cijene i izražene su u hrvatskoj valuti, u kunama.

Narudžbom proizvoda putem Internet trgovine Ante Commerc1 d.o.o.prihvaćate uvjete kupnje koji su navedeni na Internet trgovini.

Kupac je svaka osoba koja elektronički naruči proizvod. Kupac je svaka prava ili fizička osoba koja naruči proizvod/e prihvaćanjem ponude koja mu se izdaje u elektroničkom ili pisanom obliku, te izvrši plaćanje u punom iznosu koji se od njega traži u ponudi. Kupac nije osoba koja samo zatraži informativnu ponudu putem www.ante-commerc1.hr internet stranice.

Kupoprodajni ugovor između korisnika i Ante Commerc1 d.o.o.postaje pravovaljan nakon primitka naručene pošiljke i vrijedi isključivo za područje RH.

Tvrtka Ante Commerc1 d.o.o.obvezuje se poslovati u skladu sa legitimnim zakonima Republike Hrvatske.

Ante Commerc1 d.o.o. zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako je kreditna/debitna kartica neispravna ili se ne može autorizirati.

Ante Commerc1 d.o.o .zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako postoji sumnja u prijevaru ako pri tome elektroničkom poštom ili telefonskim pozivom obavijesti kupca.

Ante Commerc1 d.o.o. zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako nije moguće kontaktirati kupca.

Ante Commerc1 d.o.o. zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako je adresa ne postojeća ili se iz danih podataka ne može dostaviti proizvod na tu adresu.

Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda od strane Ante Commerc1 d.o.o. zbog toga što proizvod trenutno nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti od dobavljača, dužni smo kupca obavijestiti pismenim putem te kupac tada može odlučiti:

želi li otkazati narudžbu i u tom slučaju naplata niti dostava neće biti realizirana;

prihvatiti novi rok isporuke, ukoliko proizvod možemo naručiti od dobavljača i tada moramo kupca obavijestiti o očekivanom roku isporuke;

ukoliko ne možemo identičan proizvod naručiti od dobavljača po identičnim uvjetima, tada možemo kupcu ponuditi zamjenski proizvod sličnih karakteristika, po tada važećoj cijeni za taj proizvod.


JEZIK

Glavni jezik komunikacije na www.ante-commerc1.hr je hrvatski književni jezik. Sporedni su engleski i talijanski


CIJENE

Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se Ante Commerc1 d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.


AKCIJSKA PRODAJA

Tvrtka Ante Commerc1 d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka Ante Commerc1 d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.


RASKID UGOVORA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor (na primjer, ugovor o kupnji pojedinog proizvoda) ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

Ugovor možete raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Izravne troškove povrata robe obavezni ste snositi sami.

Posebno napominjemo da ste odgovorni za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Prihvaćanjem ovih općih uvjeta, prihvatili ste i odredbe spomenutog pravilnika.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača


IZJAVA O POVJERLJIVOSTI

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici www.ante-commerc1.hr i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka Ante Commerc1 d.o.o.

Ante Commerc1 d.o.o. kao pružatelj usluga internetske stranice www.ante-commerc1.hr pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti korisnika.

Upućuju se krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije Ante Commerc1 d.o.o. prikuplja i kako ih koristi.

Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu antecommerce1@gmail.com

Upućuju se krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice, krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe www.ante-commerc1.hr internetske stranice. 

Ukoliko se krajnji korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo krajnjeg korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.ante-commerc1.hr.

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka Ante Commerc1 d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu “”Povjerljivost podataka” na Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.ante-commerc1.hr.

Svaki krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove internetske stranice od strane krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

Ante Commerc1 d.o.o. prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na www.ante-commerc1.hr internetskoj stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija, Ante Commerc1 d.o.o. može od krajnjeg korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju vaše kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka krajnjeg korisnika. Ako Krajnji korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

Ante Commerc1 d.o.o. neće dijeliti osobne podatke krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Osobne podatke će Ante Commerc1 d.o.o. koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama. Ante Commerc1 d.o.o. može podijeliti osobne podatke krajnjeg korisnika s pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži Ante Commerc1 d.o.o. Krajnji korisnik može promijeniti bilo koji od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na antecommerce1@gmail.com. U toj e-mail poruci krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti ili promijeniti.

Kao uvjet kupnje Ante Commerc1 d.o.o. proizvoda i usluga, Ante Commerc1 d.o.o. traži dozvolu krajnjeg korisnika za slanje administrativne i promocijske e-mail poruke. Ukoliko krajnji korisnik više ne želi primati e-mail poruke, u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka slanjem e-mail poruke na antecommerce1@gmail.com ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter poruci.

Zaštitu podataka Ante Commerc1 d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Ante Commerc1 d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Ante Commerc1 d.o.o. internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Maloljetnici mlađi od 14. godina ne smiju koristiti Ante Commerc1 d.o.o. internetsku stranicu. Ante Commerc1 d.o.o. ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga tko je mlađi od 14. godina te stoga ni jedan dio ovih Internetskih stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 14. godina.


IZJAVA O PRIVATNOSTI

Ante Commerc1 d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Ante Commerc1 d.o.o. A i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.


OPĆI UVJETI POSLOVANJA I KORIŠTENJA WEBSHOPA ANTE COMMERC1 D.O.O.


1. OPćE ODREDBE

1.1. Tvrtka Ante Commerc1 d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.ante-commerc1.hr, na World Wide Web mreži Interneta. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

1.2. U okviru Ante Commerc1 d.o.o. Internet stranice, Ante Commerc1 d.o.o. daje uslugu trgovinskog zastupanja u pravnom poslu prodaje robe između korisnika Internet usluge Ante Commerc1 d.o.o. A i to Prodavatelja i Kupca, te organizira transport predmeta prodaje.


2. ODGOVORNOST Ante Commerc1 d.o.o. WEBSHOPA

2.1. Ove Opće uvjete poslovanja i korištenja kao i Izjavu o povjerljivosti Ante Commerc1 d.o.o. webshop-a korisnik prihvaća prilikom posebne registracije na Ante Commerc1 d.o.o. webshopu elektronskim putem što je preduvjet sudjelovanja na Ante Commerc1 d.o.o.webshopu. Tom prilikom svojevoljno ostavlja osobne podatke prema kojima će se Ante Commerc1 d.o.o. odnositi sukladno Izjavi o povjerljivosti koja je objavljena na Internet stranici Ante Commerc1 d.o.o. . Ante Commerc1 d.o.o. poziva korisnika da pročita ove Opće uvjete poslovanja Ante Commerc1 d.o.o. webshop-a te Izjavu o povjerljivosti jer će se ta pravila primjenjivati za korištenje usluga Ante Commerc1 d.o.o. webshop-a kao i u slučaju eventualnog nesporazuma.

2.2. Korisnicima usluga koje pruža Ante Commerc1 d.o.o. webshop smatraju se registrirani korisnici.

2.3. Korisnik izričito prihvaća da Ante Commerc1 d.o.o. ne može biti odgovoran za ponašanje korisnika usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

2.4. Ante Commerc1 d.o.o. nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost stranice www.ante-commerc1.hr ili bilo koje njegove platforme, niti za djelomični ili totalni prekid rada ili pogrešnog rada.

2.5. Ante Commerc1 d.o.o. webshop može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava te zbog problema više sile.

2.6. Ante Commerc1 d.o.o. webshop zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obavještenja, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.

2.7. Ante Commerc1 d.o.o. nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka. Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja Ante Commerc1 d.o.o. webshop, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.

2.8. Ante Commerc1 d.o.o. ne garantira za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, moraju biti točni i ispravni. Za točnost na taj način unošenih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih unijeli. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili osobnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke.

2.9. Ante Commerc1 d.o.o. Internet stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti Ante Commerc1 d.o.o. na e-mail adresu antecommerce1@gmail.com. 

2.10. Ante Commerc1 d.o.o. webshop ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede ničija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite Ante Commerc1 d.o.o. na antecommerce1@gmail.com 

2.11. Ante Commerc1 d.o.o. webshop zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su neaktivni dulje vremena kao i ukloniti oglase koji su prema kriterijima Ante Commerc1 d.o.o. ili zakonskim kriterijima neprihvatljivi za objavu.

2.12. Odnosi na Ante Commerc1 d.o.o. webshop odvijaju se između Prodavatelja i Kupca (registrirani korisnici Internet stranice Ante Commerc1 d.o.o. webshop-a) uz trgovinsko zastupanje Ante Commerc1 d.o.o. A. putem Ante Commerc1 d.o.o. internet stranice. Prodavatelj i Kupac mogu biti pravne i fizičke osobe. Izdavanje računa, odnosno sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe obvezuje sukladno zakonu Prodavatelja te ne spada u obvezu trgovinskog zastupnika.

2.13. Ukoliko nastane odnos između Prodavatelja i Kupca koji je evidentiran na Ante Commerc1 d.o.o. Internet stranici, Ante Commerc1 d.o.o. s pozicije trgovinskog zastupnika ispunit će svoje obveze iz ugovora i ovih Općih uvjeta poslovanja.


3. PRAVILA ZA KORISNIKE Ante Commerc1 d.o.o. WEBSHOPA

Putem Ante Commerc1 d.o.o. webshop-a nije dopušteno sklapati ugovore o prodaji:

lijekova

medicinskih i veterinarsko-medicinskih proizvoda

eksploziva

duhanskih proizvoda

oružja

pornografskih ili erotskih sadržaja te ostalih proizvoda čija je zabrana prodaje na daljinu uređena posebnim propisima.


Prodavatelj sa prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja obvezuje da neće:

stavljati sadržaje u neodgovarajuće kategorije, odnosno u kategorije portala koje smisleno ili sadržajno odudaraju od unesenog sadržaja.

kršiti zakone, prava trećih osoba ili ove opće uvjete

mijenjati uvjete prodaje prema kupcu njegovog proizvoda nakon što je kupac potvrdio ponudu

odustati od isporuke proizvoda kupcu koji je valjano potvrdio ponudu a ako to ipak učini da će pravovremeno o tome obavijestiti kupca i Ante Commerc1 d.o.o. A te naknaditi eventualnu štetu koju kupac pretrpi

negativno manipulirati s cijenom ili se miješati u ponude drugih prodavatelja

manipulirati s cjenovnom strukturom Ante Commerc1 d.o.o. naknada odnosno troškova

slati lažan, netočan, zbunjujući, pogrdan, klevetnički sadržaj putem e-pošte

zaobići pravila Ante Commerc1 d.o.o. webshop-a suspendiranjem svog računa ili ograničenjem na računu prenijeti svoj račun Ante Commerc1 d.o.o. webshop-a i korisnički broj trećoj strani bez Ante Commerc1 d.o.o. saznanja

distribuirati viruse odnosno neke druge zlonamjerne tehnologije koje mogu nauditi Ante Commerc1 d.o.o. webshopu ili interesima vlasništva korisnika Ante Commerc1 d.o.o. webshop-a

prikupljati informacije o korisnicima uključivo mail adrese bez njihove suglasnosti


4. OVLASTI Ante Commerc1 d.o.o. WEBSHOPA

4.1. Ante Commerc1 d.o.o. nije dužan provjeravati niti na bilo koji način kontrolirati ponašanje korisnika Ante Commerc1 d.o.o. webshop-a, ali može ako to procjeni potrebnim.

4.2. Zasnivanjem članstva, korisnici pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Općih uvjeta poslovanja, primjene posljedice definirane u ovim Općim uvjetima poslovanja.

4.2.1. Ante Commerc1 d.o.o. webshop-a zadržava pravo da izbriše ponude tekst, slike, ili bilo koji drugi materijal sa Ante Commerc1 d.o.o. webshop-a u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na ponude smještene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, ponude sa neuobičajeno niskim cijenama. ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune ili se protive svrsi Ante Commerc1 d.o.o. webshop-a, na ponude kojima se vrši, ili se na bilo koji način povezane sa izvršenjem kaznenih djela ili slično.

4.2.2. Povodom brisanja, ni član, niti bilo koja treća osoba ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahtjeve prema Ante Commerc1 d.o.o. zbog navedenog brisanja.

4.2.3. Ante Commerc1 d.o.o. webshop-a također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

4.2.4. Ante Commerc1 d.o.o. sadržava pravo da obriše takve ponude bez prethodnog obavještenja prodavatelja.


5. DOSTAVA

5.1. Na Ante Commerc1 d.o.o. webshopu dostavu od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao Ante Commerc1 d.o.o. na cijelom teritoriju Hrvatske.

5.2. U trenutku kad je kupac finalizirao narudžbu na Ante Commerc1 d.o.o. webshop-a prima obavijest i račun putem e-maila.

5.3. Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe.

5.4. Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju, kovčeg i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza.

5.5. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi.


6. REKLAMACIJE

6.1. Ante Commerc1 d.o.o. posreduje u reklamacijama od strane kupca prema dobavljaču na način da je portal Ante Commerc1 d.o.o. webshop-a komunikacijski kanal preko kojeg informacija o reklamaciji ide od kupca prema prodavateljima.

6.1.1. Reklamacija od Kupca je pravovremena ako je podnijeta u zakonskom roku od sedam dana od datuma primitka pošiljke od strane dostavne službe Ante Commerc1 d.o.o. webshopu.


6.2. Prodavatelj se obavezuje prihvatiti sve reklamacije od Kupca u zakonskom roku koji je predviđen za trgovinu putem Interneta i snositi troškove dostave.

6.3. U slučaju da Kupac prije nego što je primio pošiljku odustane od kupovine iz bilo kojeg razloga u zakonskom roku Ante Commerc1 d.o.o. će Kupcu vratiti cjelokupan iznos uplate umanjen za eventualne već nastale troškove dostave.

6.4. Odgovornost Ante Commerc1 d.o.o. odnosi se samo na odgovornost trgovinskog zastupnika te obveze utvrđene ovim Općim uvjetima poslovanja. Sporne odnose koji proistječu iz Ugovora o kupoprodaji rješavaju Prodavatelj i Kupac. Ante Commerc1 d.o.o. otklanja odgovornost za sve što nije obuhvaćeno obvezom trgovinskog zastupnika iz Ugovora o trgovinskom zastupanju zaključenom s Prodavateljem te ovim Općim uvjetima poslovanja.


7. POVRAT SREDSTAVA

7.1. Nakon preuzimanja robe kupac može u roku od 14 dana vratiti preuzetu robu prodavatelju pod slijedećim uvjetima:

7.1.1. Ako vraća neraspakirani proizvod u originalnoj ambalaži kupac snosi troškove dostave i otpreme a prodavatelj će mu vratiti čitavu uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod.

7.1.2. Ako vraća raspakirani proizvod koji nije koristio i originalnu ambalažu kupac snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 20%.

7.1.3. Ako vraća korišteni proizvod kupac snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 40%.

7.1.4. Ako je kupac naručio proizvod koji je naručen isključivo za njega nema mogućnosti povrata proizvoda, osim u slučaju reklamacije proizvoda


7.2. Prodavatelj određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon što mu ga kupac vrati.

7.3. Proizvod koji bude oštećen nakon preuzimanja od strane kupca prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.

7.4. Proizvod koji nema garanciju i svu pripadajuću dokumentaciju koja je bila u proizvodu nakon preuzimanja od strane kupca, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.

7.5. U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

7.6. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili u roku od 30 dana od odobrenja povrata sredstava.

7.7. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni. a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta.

7.8. Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke, tj. datuma za osobno preuzimanje pošiljke.


ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Ante Commerc1 d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422).

Ante Commerc1 d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Ante Commerc1 d.o.o. odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Ante Commerc1 d.o.o. ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Ante Commerc1 d.o.o. ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.


MATERIJALNI NEDOSTATAK POSTOJI:

ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,

ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Ante Commerc1 d.o.o. ili mu je morala biti poznata

ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,

kad je Ante Commerc1 d.o.o. predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,

ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Ante Commerc1 d.o.o. -a, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),

ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,

ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Ante Commerc1 d.o.o. nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.


Ante Commerc1 d.o.o. ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Ante Commerc1 d.o.o. odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.


OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.

Prigovor također možete poslati putem:


Pošte na adresu: 

Ante Commerc1 d.o.o. 

Zlarinski Prolaz 1 

22 000 HR-Šibenik 

Putem elektroničke pošte na e-mail adresu: antecommerce1@gmail.com.


Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. 

Prigovor mora sadržavati ime i prezime podnositelja prigovora, adresu za dostavu odgovora i datum podnošenja prigovora.


Izmjena

Ante Commerc1 d.o.o. je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta kupnje, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz WebShop kao i sav ostali sadržaj „Ante Commerc1 d.o.o. “ webshop-a zbog čega su Korisnici „Ante Commerc1 d.o.o. “ webshop-a dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Ante Commerc1 d.o.o. bilo kakve odgovornosti.


Ostale internet stranice

Kada „Ante Commerc1 d.o.o. “ webshop odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Ante Commerc1 d.o.o. i ovi Uvjeti kupnje u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju se u odnosu na Ante Commerc1 d.o.o. i Kupca. Ante Commerc1 d.o.o. te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Ante Commerc1 d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost.


Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

Za: Ante Commerc1 d.o.o. , Zlarinski Prolaz 1, 22000 Šibenik

Ovime Vas obavješćujem(o) da želim/želimo raskinuti ugovor,

Datum zaključenja ugovora:

Ime(na) potrošača (*): _______________________________________________________

Adresa/e potrošača (*): _______________________________________________________

Datum (*): _______________________________________________________


Vrijeme dostave za proizvode koje nemamo na lageru ili za manje količine naručenih proizvoda može iznositi i do 30 dana.